ท่านผู้ว่าฯ เยี่ยมสถานศึกษา
1 25601003

     เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีคนใหม่
นายชยาวุธ จันทร ได้มาเยี่ยมโรงเรียนดรุณาราชบุรี ในฐานะศิษย์เก่าของโรงเรียน และในโอกาสนี้ท่านได้ให้โอวาทแก่บรรดาครูและนักเรียน บริเวณใต้โดมอาคารเซนต์ปีเตอร์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมีพระสังฆราชปัญญา กฤษเจริญ และผู้บริหารทั้ง 3 สถาบัน ได้แก่ โรงเรียนดรุณาราชบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลาเทคนิค มาร่วมงานดังกล่าว ic new

view photo
____________________________________________________________
ส่งมอบดอกไม้จันทน์
1 25600925

     วันที่ 25 กันยายน 2560 หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี นำตัวแทนนักศึกษา ส่งมอบดอกไม้จันทน์จำนวน 3,200 ดอกเพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ โดยมี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายชุมพล คำเทียน เป็นผู้รับมอบ 

view photo
____________________________________________________________
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
1 25600920 22

     เมื่อวันที่ 20 - 22 กันยายน 2560 อ.ณชยุต นิลแสง ไดเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี 

view photo
____________________________________________________________
1           2
1 25600822


อบรม
วัยใสใส่ใจภาษี
22 ส.ค. 60       

          1 25600912 ส่งเสริม
การประกอบ
อาชีพอิสระฯ
12 ก.ย. 60
   
     
other1    other2
3           14
1 25600811 13 อบรมการเขียน
ภาษาจาวา
สำหรับครู
11 - 13 ส.ค. 6 
           DR 1 25600909 11 การอบรม
เชิงปฏิบัติการฯ 
9 - 11 ก.ย. 60
other3         other7
     
more