activity sport
____________________________________________________________
 
Moral banner
หนังสั้นคุณส่งเสริมคุณธรรม ic new
____________________________________________________________
scholarship
____________________________________________________________
logo007
 share01

 อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ นักศึกษาที่เรียนรายวิชา "การบริการจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำ" ทำกิจกรรมจิตอาสา พับถุงกระดาษเพื่อใส่ยาให้ผู้ป่วยโรงพยาบาลราชบุรี ส่งมอบโดยตรงให้ห้องยา และแจกให้กับผู้ป่วยที่ไม่มีถุงใส่ยากลับบ้าน / พร้อมทั้งทำน้ำยาล้างจานสูตรพิเศษ แบ่งปันให้กับชุมชนที่อยู่รอบวิทยาลัย

view photo
____________________________________________________________
005
king10
     26 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร คณาจารย์และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี น้อมใจถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
view photo
 _______________________________________________________________________
1           2
1 2561024

วัยใสใส่ใจภาษี
ปี 61
24 ส.ค. 61 

          1 25620213 สอบมาตรฐาน
วิชาชีพฯ 61
13 ก.พ. 62   
  
other1    other2
3           14
1 25611207 เข้าร่วมแข่งขัน
PBAC Ed’s Fair 
ครั้งที่ 21
7 ธ.ค. 61     
           1 25610702 28 4 สร้างความสุข
แบ่งปันรอยยิ้ม
 
2 - 28 ก.ค. 61
other1         other1
other1