academic 60
____________________________________________________________
วันวิชาการ Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 7
1 25601123

     ฝ่ายงานจริยธรรม - คำสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ได้ส่งตัวแทนนักเรียน จำนวน 4 คน คือ น.ส.ถัญญา ยอแซฟ , น.ส.ชญาดา บุญจันทร์ , น.ส.อิสรีย์ ยอแซฟ , น.ส.ณัฐธชา คงโพธิ์ นักเรียน ระดับ ปวช.2 เข้าร่วมแข่งขันตอบคำถาม จากพระคัมภีร์ ในงาน “วันวิชาการ Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 7” วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมงานฯ ครู และนักเรียน จากทั่วประเทศ จำนวน 900 คน  ic new

view photo
____________________________________________________________
นำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 10
1 25601014

     เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 อาจารย์สุเทพ โคฮุด ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยชั้นเรียน ในการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 (The 10th National Symposium on Teaching Innovation and Vocational Education Research) จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผลปรากฏว่าได้รับรางวัลระดับ ดีมาก 

view photo
____________________________________________________________
ท่านผู้ว่าฯ เยี่ยมสถานศึกษา
1 25601003

     เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีคนใหม่
นายชยาวุธ จันทร ได้มาเยี่ยมโรงเรียนดรุณาราชบุรี ในฐานะศิษย์เก่าของโรงเรียน และในโอกาสนี้ท่านได้ให้โอวาทแก่บรรดาครูและนักเรียน บริเวณใต้โดมอาคารเซนต์ปีเตอร์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมีพระสังฆราชปัญญา กฤษเจริญ และผู้บริหารทั้ง 3 สถาบัน ได้แก่ โรงเรียนดรุณาราชบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลาเทคนิค มาร่วมงานดังกล่าว 

view photo
____________________________________________________________
1           2
1 25600822


อบรม
วัยใสใส่ใจภาษี
22 ส.ค. 60       

          1 25601010 อบรมหลักสูตร
การสร้างร้านค้าฯ
10 - 12, 14, 
16 ต.ค. 60  
     
other1    other2
3           14
1 25600811 13 อบรมการเขียน
ภาษาจาวา
สำหรับครู
11 - 13 ส.ค. 6 
           1 25601009 13 อบรม
หลักสูตร
ระยะสั้น

9 - 13 ต.ค. 60
other3         other7
     
more