scholarship
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ครูผู้ช่วยและพนักงานราชการ
1 25610606 08

     ตัวแทนครู จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยและพนักงานราชการ กลุ่มสถานศึกษา
ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสองพันบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี ic new

view photo
____________________________________________________________
ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1 ประจำปีการศึกษา 2561
1 25610607-2

     วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 1
โดยมีบาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ อธิการ และนายมนัส วงศ์ประดู่ ผู้อำนวยการ
เป็นผู้กล่าวต้อนรับนักศึกษา ic new 

view photo
____________________________________________________________
ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร
1 25610607 1

     ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร ร้อยตำรวจโทพงศธร บุญส่ง ตำแหน่งรองสารวัตรตำรวจ และดาบตำรวจวิเชียร มณีวิหค จากสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรต่าง ๆ ให้กับนักเรียน นักศึกษาจำนวน 1,160 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 - 08.30 น. บริเวณโดมหน้าอาคารพาณิชย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ic new   

view photo
____________________________________________________________
1           2
1 25610119

การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ
บัญชี ฯ ครั้งที่ 4
19 ม.ค. 61       

          1 25610220 สอบมาตรฐาน
วิชาชีพฯ
20 ก.พ. 61    
  
other1    other2
3           14
1 25600811 13 อบรมการเขียน
ภาษาจาวา
สำหรับครู
11 - 13 ส.ค. 6 
           1 25601009 13 อบรม
หลักสูตร
ระยะสั้น

9 - 13 ต.ค. 60
other3         other7
     
more