ท่านผู้ว่าฯ เยี่ยมสถานศึกษา

เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีคนใหม่ นายชยาวุธ จันทร ได้มาเยี่ยมโรงเรียนดรุณาราชบุรี ในฐานะศิษย์เก่าของโรงเรียน
และในโอกาสนี้ท่านได้ให้โอวาทแก่บรรดาครูและนักเรียน บริเวณใต้โดมอาคารเซนต์ปีเตอร์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมีพระสังฆราชปัญญา กฤษเจริญ
และผู้บริหารทั้ง 3 สถาบัน ได้แก่ โรงเรียนดรุณาราชบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลาเทคนิค มาร่วมงานดังกล่าว

1
2
3
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan