กิจกรรมสร้างฝาย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า แม่น้ำภาชี

วันที่ 19 - 20 มกราคม 2562 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 จำนวน 13 คน เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝาย บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า แม่น้ำภาชี
จัดโดย ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดราชบุรี ภายใต้โครงการสานเครือข่ายพลเมืองต้นกล้าราชบุรี
วางแผนกิจกรรมในสถานศึกษา ค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่ 7

5890
5891
5892
5896
5899
5911
 

5918
5921
5923
5925
5927
5929
 

5930
5932
5934
5937
5938
5940
 

5942
5943
5946
5949
5952
5967
 


Generated by: jAlbum 9 | Skin: Spartan